عضله مورب داخلی

 5465
 0

مقدمه

برای حرکت بخشی از بدن، آن قسمت از بدن که حرکت روی آن صورت میگیرد، باید از مقدار مناسبی از ثبات برخوردار باشد.

یکی از عضلات بخش مرکزی(کور) عضله مورب داخلی است. عضلات مرکزی، اصطلاح متداولی است که برای توصیف ماهیچه هایی که ستون فقرات، شکم، کمر و پایین کمر را کنترل می کنند، بکار می رود. تمرینات بسیاری از ورزشکاران، تنها به این امید که ناحیه ی میانی بدنشان شش تکه شود، روی عضلات مرکزی شان متمرکز می شود. علاوه بر زیبایی ظاهری، عضلات مرکزی قوی، باعث استحکام ستون فقرات می شوند و می توانند به طرز ایستادن یا نشستن درست کمک کنند. استحکام ستون فقرات و وضعیت قرار گرفتن درست، به کاهش درد پشت نیز کمک می کند.

مقاله پیش رو به دنبال چیستی و عملکرد عضله مورب داخلی و همچنین تمریناتی جهت تقویت این عضله، در راستای پیشگیری از آسیب های این ناحیه است.


توصیف عضله مورب داخلی

عضله مورب (مایل)داخلی Internal oblique muscle:

عضله مایل داخلی شکم، عضله ای است که در سمت جانبی شکم یافت می شود. پهن و نازک است. یکی از لایه های دیواره جانبی شکم را به همراه مایل خارجی در سمت بیرونی و عرضی شکم در سمت داخلی تشکیل می دهد. الیاف آن به صورت مورب جهت گیری شده اند و به همین دلیل به این نام می گویند.

عضله مایل داخلی دو عملکرد عمده را انجام می دهد. ابتدا به عنوان یک عضله جانبی تنفس، به عنوان یک آنتاگونیست (مخالف) دیافراگم عمل می کند و به کاهش حجم حفره قفسه سینه در هنگام بازدم کمک می کند. هنگامی که دیافراگم منقبض می شود، دیواره پایینی حفره قفسه سینه را به سمت پایین می کشد و حجم ریه ها را افزایش می دهد که سپس با هوا پر می شوند. برعکس، هنگامی که مورب های داخلی منقبض می شوند، اندام های شکم را فشرده می کنند و آنها را به سمت دیافراگم فشار می دهند که به داخل حفره قفسه سینه نفوذ می کند و حجم ریه های پر از هوا را کاهش می دهد و بازدم ایجاد می کندثانیاً انقباض آن باعث چرخش همان طرف و خمیدگی طرفین می شود. برای رسیدن به این حرکت پیچشی  تنه ،مایل خارجی طرف مقابل عمل می کند. به عنوان مثال، با خم شدن و چرخش بالاتنه، قسمت مورب داخلی سمت راست و مورب خارجی سمت چپ منقبض می‌شوند تا شانه چپ را به سمت ران سمت راست بیاورند. به همین دلیل، از مورب های داخلی به عنوان چرخاننده های یک طرفه یاد می شود عضلات مایل خارجی و داخلی مسئول خم کردن تنه به راست و چپ و حرکات چرخشی تنه هستند.در شرایطی که مایل بزرگ شل و آزاد است، در طرفین شکم می توان این عضله را لمس کرد.به هنگام انجام حرکت درازو نشست و زمانیکه تنه به سمت راست می چرخد و آرنج چپ با زانوی راست تماس حاصل می کند،عضلات مورب خارجی سمت چپ و مورب داخلی سمت راست منقبض می شوند

همراه با سایر عضلات دیواره شکم، عضله مایل داخلی تنه را خم می کند، با فشار دادن دنده های تحتانی به بازدم اجباری کمک می کند و به حفظ فشار داخل شکمی در دفع و زایمان کمک می کند.


× خرید پکیج ویدیویی