برنامه‌‎ی طلایی (رژیم غذایی + برنامه تمرینی + برنامه اصلاحی)
 • قیمت قبل: 1,200,000  تومان
  تخفیف: 34%
 • قیمت جدید: 789,000  تومان
 • درصد رضایت: %99
 • زمان دوره: 30 روز
برنامه‌‎ی نقره‌‎ای (رژیم غذایی + برنامه تمرینی)
 • قیمت قبل: 800,000  تومان
  تخفیف: 26%
 • قیمت جدید: 589,000  تومان
 • درصد رضایت: %87
 • زمان دوره: 30 روز
برنامه اصلاحی
 • قیمت: 400,000  تومان
 • درصد رضایت: %81
 • زمان دوره: 30 روز
برنامه تمرینی
 • قیمت: 400,000  تومان
 • درصد رضایت: %81
 • زمان دوره: 30 روز
رژیم غذایی
 • قیمت: 400,000  تومان
 • درصد رضایت: %93
 • زمان دوره: 30 روز
پکیج ویدیویی لاغری شکم و پهلو در خانه
پکیج ویدیویی لاغری شکم و پهلو در خانه مربوط به لایو شهریور 1401 محمد زمانی فیت است که در آن یک ماه تمرینات تخصصی چربی سوزی را با شاگردانم انجام دادم.
پکیج ویدیویی لاغری شکم و پهلو در خانه مربوط به لایو شهریور 1401 محمد زمانی فیت است که در آن یک ماه تمرینات تخصصی چربی سوزی را با شاگردانم انجام دادم.
پکیج ویدیویی لاغری شکم و پهلو در خانه مربوط به لایو شهریور 1401 محمد زمانی فیت است که در آن یک ماه تمرینات تخصصی چربی سوزی را با شاگردانم انجام دادم.
 • قیمت قبل: 300,000  تومان
  تخفیف: 67%
 • قیمت جدید: 99,000  تومان
 • درصد رضایت: %99
 • زمان دوره: 30 روز
× خرید پکیج ویدیویی