•   تهران - اندرزگو - سه راه قیطریه - کوچه کیارنگ - نبش خسروی جنوبی - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 2
02191692568

مقالات

سیستم تمرینی 21 تکراری
در این مقاله، ما با سیستم تمرینی 21 تکراری، تاریخچه ابداع آن، مکانیسم فیزیولوژیک اثرگذاری آن و در نهایت با روش طراحی و اجرای آن آشنا خواهیم شد.