ورزش و حرکات اصلاحی برای گردن درد

 116
 0

تمرینات اصلاحی گردن

گردن درد ، از دردهایی است که بسیار زجر آور و غیرقابل تحمل است. افرادی که درگیر این مشکل می شوند ، به دنبال روش های مختلفی برای رهایی از این درد می باشند. برنامه حرکات اصلاحی از روش هایی است که برای درمان گردن درد مورد استفاده قرار می گیرد. این حرکات موجب کاهش فشار از گردن می شود و به حمایت از گردن می پردازد.

حرکات اصلاحی از حرکات بسیار مفیدی است که موجب درمان ناهنجاری های جسمی می گردد. تنوع حرکات اصلاحی بسیار زیاد است.  حرکت اصلاحی که برای درمان گردن درد مؤثر باشد ، باید توسط یک مربی حرفه ای با توجه به فاکتورهای مختلفی تنظیم گردد. این حرکات اصلاً دشوار نیست و به زمان زیادی نیاز ندارد. همانطور که گفتیم بهتر است حرکات اصلاحی برای گردن ، توسط مربی بر اساس شرایط جسمی و سایر ویژگی های شما ، تنظیم شود. اما به طور کلی به بررسی این حرکات می پردازیم.


تمرین های دامنه حرکتی

 

برای انجام این تمرینات کاملاً صاف بایستید. چانه خود را به طرف قفسه سینه ببرید. حال موارد زیر را به ترتیب انجام دهید.

1 - چرخش رو به جلو و عقب شانه : شانه را باید برای 20 بار به سمت بالا و پایین و عقب حرکت دهید. دو بار در روز این حرکت را تکرار کنید.

2 – بالا بردن شانه ها : پس از کشیدن یک نفس عمیق ، شانه ها را بالا برده و نفس را رها کنید. حال شانه ها را سریعاً به حالت اول خود ( پایین ) بازگردانید. دو بار در روز به تعداد 10 بار این حرکت را انجام دهید.

3 – فشار کتف ها به یکدیگر : در ادامه انجام حرکات اصلاحی برای گردن ، شانه ها را شل نموده و آنها را به پایین هدایت کنید. کتف ها را به سمت یکدیگر آورده و فشرده نمایید. 10 بار در روز به مدت 20 ثانیه این حرکت را تکرار نمایید.

4 – چرخاندن شانه : چانه را به سمت پایین به طرف قفسه سینه بیاورید. پس از کشیدن نفس عمیق ، گردن را به طور کامل دوران دهید. با رسیدن گوش به شانه ، دوران دادن گردن را خاتمه دهید. این دوران را در جهات مختلف ، تکرار نمایید. 10 الی 16 بار در روز ، چرخاندن شانه را انجام دهید.

همانطور که ملاحضه نموده اید انجام این حرکات ، کار دشواری نیست. حرکات اصلاحی در منزل هم ، قابل انجام است و نیازی به رفتن به باشگاه ندارد.


نرمش های کششی گردن ، از حرکات اصلاحی برای گردن

برای انجام نرمش های کششی گردن ، باید کاملاً صاف بنشینید و اصلاً انحنا نداشته باشید.

کشش عضله ذوزنقه ای فوقانی

دست راست را زیر باسن خود گذاشته ، به گونه ای که شانه راست شما تکان نخورد. گوش چپ را به طرف کتف چپ پایین بیاورید. جهت کشش بیشتر می توانید دست چپ را روی گوش راستی خود گذاشته تا کشش بیشتری را حس کنید. برای 20 ثانیه در این وضع قرار بگیرید.

کشش عضله بالا برنده شانه

تمرین کشش شانه : مانند قبل دست راست را زیر باسن گذاشته ، به گونه ای که شانه تکان نخورد. سر را کمی چرخانده و به مفصل ران نگاه کنید. در حالی که سر پایین است ، به زیر بغل خود زل بزنید. دست چپ را روی سر گذاشته و فشار کوچکی به طرف پایین ایجاد نمایید. برای بیست ثانیه در این وضع قرار بگیرید. دو بار در روز این حرکت را برای هر طرف انجام دهید.

کشش مهره های گردنی ، از حرکات اصلاحی برای گردن

دستان خود را در حالتی که انگشتان آن به یکدیگر قفل شده اند ، به پشت سر ببرید. پس از نزدیک کردن آرنج ها ، چانه را به طرف قفسه سینه برده و فشار کمی به طرف پایین اعمال نمایید. این حرکت باید سه بار انجام شود. دو بار در روز ، به انجام این حرکات بپردازید.

کشش فوقانی پشت بدن

در حالی که بر روی یک صندلی قرار گرفته اید ، کمی به جلو بروید. بازوها باید به اندازه ای بالا برده شوند تا یک زاویه قائم با آرنج ها و کتف ها ایجاد کنند. در حالی که به مقابل خود زل زده اید ، شانه ها را به سمت هم بفشارید. 20 ثانیه در این وضع قرار بگیرید. این حرکات اصلاحی برای گردن را دو بار در روز ، با تکرار 3 مرتبه ای انجام دهید.


× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.