ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکمی

سوئز خاصره

توضیحات حرکت

 عضلات هدف: شکم

نام انگلیسی حرکت: WALLBALL CRUNCH

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی زمین دراز بکشین و پاها رو اندازه  کمی بیشتر از عرض شانه روی زمین باز کنین، توپ رو بالای سر خود بگیرین، سپس با انجام درازنشست بطور کامل بشینین و توپ رو بین پاهای خود به زمین بزنین.

دقت کنین که در طول اجرای حرکت، باسن از زمین جدا نشه.  

هنگام دراز کشیدن  نفس بگیرین و هنگام اجرای دراز نشست نفس رو خارج کنین.

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.