ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

مورب شکمی

راست شکمی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پهلو و شکم

نام انگلیسی حرکت: twisting sit up

روی زمین دراز بکشین و دست ها رو پشت سرتون بگذارین. و مطابق با ویدیو حرکت رو انجام بدین.

کمر رو حین اجرا صاف نگه دارین.

در هنگام بالا امدن ، نفس رو خارج کنین و هنگام خوابیدن ، نفس بگیرین.

× خرید پکیج ویدیویی