ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

Strengthen the soleus muscles with a tennis ball

توضیحات حرکت

Strengthen the soleus muscles with a tennis ball

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.