ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

چهار سر رانی

سرینی بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: جلو ران و باسن

نام انگلیسی حرکت: STATIC BARBELL LUNGES

مکانیسم حرکت: کامپاند

پاها رو اندازه عرض شانه باز کنین و با دستان هالتر رو پشت سر نگه دارین و برای شروع حرکت ، پای راست رو جلو بگذارین و بدن رو تا جایی به سمت پایین هدایت کنین که زاویه هر دو زانوی شما نود درجه بشه. بعد از انجام تکرار مورد نظر، سپس همین مراحل رو برای پا چپ اجرا کنین.

کمر نباید به سمت جلو خم بشه و زانو نباید به زمین برخورد کنه.

هنگام پایین رفتن نفس بگیرین و زمان بالا اومدن نفس رو خارج کنین

× خرید پکیج ویدیویی