ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف:

نام انگلیسی حرکت: STANDING DUMBBELLS LATERAL RAISE

مکانیسم حرکت: ایزوله

دمبل با وزن مناسب انتخاب کنین و صاف بایستین ، با دستان خود دمبل ها رو کنار بدن نگه دارین .سپس،  با انقباض عضلات شانه ، دست ها رو تا راستای شانه بالا ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردونین.

در زمان اجرای حرکت ، آرنج رو مقداری خم کنین، شکم رو منقبض نگه دارین.

در هنگام بالا بردن دمبل نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .

 

 

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.