ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: standing dumbbell overhead press

مکانیسم حرکت: کامپاند

دستها رو از عرض شانه بازتر کنین و دمبل ها رو مطابق با ویدیو بگیرین طوری که کف دست ها به جلو باشه ، سپس،  با انقباض عضلات سرشانه ، دمبل رو بالای سر ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردانین.

در انتهای حرکت ، ارنج رو قفل نکنین.

در هنگام بالا بردن دمبل نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .