ویدئو

عضلات هدف

راست شکمی

مورب شکمی

راست رانی

سوئز خاصره

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شکم و ران

نام انگلیسی حرکت Standing Cross-body Crunches

مکانیسم حرکت: کامپاند

در حالی که پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز هستن دست ها در حالت گارد مطابق با ویدیو باشن، پای راست رو عقب تر بذارین و سپس بصورت مورب بلند کنین. بعد از تکرار مورد نظر برای پای مخالف همین مراحل رو طی کنین.

در زمان اجرای حرکت ، شکم را منقبض کنین ، زانوها کمی خم باشن.

در هنگام نزدیک کردن دست ها و پا  نفس رو خارج کنین و هنگام بازگشت به حالت اولیه ، نفس بگیرین .

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.