ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: STANDING 2 KETTLEBELL PRESS

مکانیسم حرکت: کامپاند

پاها رو از عرض شانه بازتر کنین و کتل بل ها رو جلوی سینه خود نگه دارین بطوریکه آرنج ها رو به بیرون باشن ، سپس،  با انقباض عضلات شانه ، دمبل رو بالای سر ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردانین.

در انتهای حرکت ، ارنج رو قفل نکنین.

در هنگام بالا بردن کتل بل نفس را خارج کنین و هنگام پایین آوردن کتل بل نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی