ویدئو

عضلات هدف

سینه 

سه سر بازویی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه و پشت بازو

نام انگلیسی حرکت: alternating staggered pushup

مکانیسم حرکت: کامپاند

مطابق با ویدیو در حالت شنا قرار بگیرین و در زمان پایین اومدن بصورت تناوبی یکی از دست ها رو جلوتر قرار بدین .

در هنگام بالا اومدن نفس را خارج کنین و هنگام پایین رفتن نفس بگیرین .

 

× خرید پکیج ویدیویی