ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: STABILITY BALL DUMBBELLS SHOULDER PRESS

مکانیسم حرکت: کامپاند

دمبل با وزن مناسب انتخاب کنین و روی سوییس بال بشینین ، مطابق ویدیو حرکت رو اجرا کنین ، سپس،  با انقباض عضلات شانه ، دمبل رو بالای سر ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردانین

در زمان اجرای حرکت ، شکم را منقبض کنین و کمر و سینه رو در یک خط مستقیم حفظ کنین

در هنگام بالا بردن دمبل نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .