ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: Smith Machine Shoulder Press

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی نیمکت  بشینین، ارتفاع مناسب اسمیت رو برای خود تنظیم کنین و دست ها رو دو برابر عرض شانه باز کنین و میله رو از جلوی سر بگیرین ، سپس ، میله رو بلند کنین و  در راستای عضلات سرشانه به بالا و پایین حرکت بدین.

در هنگام بالا بردن میله نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی