ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

پشتی بزرگ

دلتوئید قدامی و میانی

چهار سر رانی

راست شکمی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پشتی بزرگ، شانه، شکم و جلو ران

نام انگلیسی حرکت: SLAM BALL

مکانیسم حرکت: کامپاند

پاها رو بیشتراز عرض شانه باز کنین، توپ رو بالای سر خود نگه دارین، به حالت اسکوات بنشینین و حین نشستن توپ رو به زمین بزنین.

زمانی که توپ رو از زمین برمیدارین نفس بگیرین و زمانی که توپ رو به زمین پرتاب میکنین  نفس رو خارج کنین.

 

× خرید پکیج ویدیویی