ویدئو

عضلات هدف

همسترینگ

سرینی بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پشت پا و باسن

نام انگلیسی حرکت: Single-Leg Dumbbell Straight-Leg Deadlift

مکانیسم حرکت: ایزوله

دست هارو اندازه عرض شانه بازکنین ، و دمبل رو کنار بدن نگه دارین،  مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین.

در زمان اجرای حرکت ، قوز نکنین و کمر باید بصورت مستقیم و صاف باشه

در هنگام لیفت کردن نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .