ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

چهار سر رانی

سرینی بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: جلورا و باسن

نام انگلیسی حرکت: SIDE SPLIT SQUAT ON BOSU

مکانیسم حرکت: کامپاند

پاها دو برابر عرض شانه باز کنین،  پای راست رو روی بوسوبال و پای چپ رو روی زمین بگذارین، و مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین. پس از انجام تکرار مورد نظر، همین مراحل رو برای پای چپ اجرا کنین.

در زمان اجرای حرکت با انقباض عضلات شکم، راستای کمر و تعادل رو حفظ کنین.

در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنین و هنگام نشستن نفس بگیرین .