ویدئو

عضلات هدف

سرینی میانی

سرینی بزرگ

کشنده پهن نیام

دلتوئید

توضیحات حرکت

عضلات هدف: دور کننده های ران و باسن

عضلات سینرجیست: مورب خارجی و داخلی شکم، مربع کمری، سوئز خاره ، سوئز بزرگ

نام انگلیسی حرکت: SIDE LEG RAISES LYING ON BOSU

نام دیگر حرکت: پلانک پهلو خارج ران روی بوسوبال

مکانیسم حرکت: کامپاند

به پهلو دراز بکشین ، ساعد رو روی بوسوبال و پاها رو روی زمین بگذارین، با انقباض عضلات شکم،مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین. پس از انجام دادن تعداد مورد نظر همین مراحل رو برای پای دیگر انجام بدین .

دقت کنین که در طول اجرای حرکت، بدن به پایین و بالا حرکت نداشته باشه.

هنگام پایین بردن پا نفس بگیرین و هنگام بالا بردن پا نفس رو خارج کنین.