ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

سرینی میانی

سرینی کوچک

 

توضیحات حرکت

عضلات هدف: باسن

نام انگلیسی حرکت: Side Kick with Bent Knee

مکانیسم حرکت: ایزوله

در حالت چهار دست و پا قرار بگیرین و ساعد رو روی زمین بگذارین. با انقباض عضله باسن ، پا رو به صورت زانو خم از پهلو به سمت بالا ببرین و سپس به نقطه شروع برگردونین.

دقت کنین که در تمام طول اجرای حرکت،  کمر و پشت  شما باید ثابت و در یک راستا باشن و گردن رو خم نکنین.

در هنگام بالا بردن پا ، نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن پا ، نفس بگیرین.

 

 

× خرید پکیج ویدیویی