ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: seated smith behind-the-neck press

مکانیسم حرکت: کامپاند

یک نیمکت زیر اسمیت قرار بدین و روی نیمکت  بشینین، ارتفاع مناسب اسمیت رو برای خود تنظیم کنین و دست ها رو دو برابر عرض شانه باز کنین و میله رو از پشت بالای شانه ها بگیرین ، سپس ، میله رو بلند کنین و  در راستای عضلات شانه به بالا و پایین حرکت بدین.

افراد مبتدی از انجام این حرکت خودداری کنن.

در هنگام بالا بردن هالتر نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرین .

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.