ویدئو

عضلات هدف

دوقلو

نعلی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: ساق پا

نام انگلیسی حرکت: Seated Machine Calf Raises

مکانیسم حرکت: ایزوله

در این حرکت رو یصندلی بنشینید و ران ها رو زیر دستگاه قرار دهید.

با انقباض عضلات ساق مچ پا را بالا بیاورید.

هنگام بالا آوردن پا نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن نفس بگیرید.

× خرید پکیج ویدیویی