ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

پشتی بزرگ

ذوزنقه میانی و تحتانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پشت و کتف

نام انگلیسی حرکت: SEATED HIGH ROWING WITH REVERSE GRIP

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی نیمکت دستگاه بشینین ، زانوها رو اندکی خم کنین و پاها رو روی دستگاه بگذارین ،کمر رو به عقب بدین ، قرقره سیمکش رو بالا تنظیم کنین و با دستان میله رو بصورتی بگیرین که کف دست ها به بالا باشه . سپس، با انقباض عضلات زیربغل، آرنج رو خم کنین و میله رو به سمت بدن بکشین و مجدد به سمت نقطه شروع رهاکنین.

دقت کنین که در زمان اجرای حرکت کمر بیش از اندازه به عقب خم نباشه و پشتتون صاف باشه . 

در هنگام پایین آوردن میله نفس رو خارج کنین و هنگام بالا بردن  نفس بگیرین .