ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: seated dumbbell overhead press

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی نیمکت بشنین ، دستها رو از عرض شانه بازتر کنین و دمبل ها رو کنار سرشانه خود با زاویه  45 درجه نگه دارین ، سپس،  با انقباض عضلات شانه ، دمبل رو بالای سر ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردانین.

در انتهای حرکت ، ارنج رو قفل نکنین.

در هنگام بالا بردن دمبل نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .