ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: seated Dumbbell lateral raise

مکانیسم حرکت: ایزوله

 

× خرید پکیج ویدیویی