ویدئو

عضلات هدف

دلتوئید خلفی

ذوزنقه میانی و فوقانی

متوازی الاضلاع

توضیحات حرکت

نحوه‌ی اجرای حرکت نشر خم دمبل نشسته : 

  • برای اجرای حرکت نشر خم دمبل نشسته، ابتدا دو دمبل با وزن مناسب را در دو دست بگیرید و بر روی نیمکت بنشینید.
  • کمر خود را صاف کنید و به سمت جلو خم شوید، پاها را بر روی زمین جفت کنید و دمبل‌‎ها را طوری در دست بگیرید که کف دست‌‎ها به طرف هم باشند.
  • با انقباض عضلات شانه، دمبل را تا جایی بالا ببرید که دو دست در یک راستا قرار بگیرند سپس به آرامی دست خود را به نقطه‌‎ی شروع بازگردانید.
  • حرکت نشر خم دمبل نشسته را بر اساس برنامه تمرینی خود تکرار کنید.

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: seated Bent-over lateral raise

مکانیسم حرکت: ایزوله

× خرید پکیج ویدیویی