ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

 

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: Seated Barbell Military Press

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی یک نیمکت با تکیه گاه بشینین، دست ها رو دو برابر عرض شانه باز کنین و هالتر رو از جلو سر بگیرین ، سپس ، میله هالتر رو بلند کنین و  در راستای عضلات سرشانه به بالا و پایین حرکت بدین.

در هنگام بالا بردن هالتر نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی