ویدئو

عضلات هدف

بازویی قدامی

دو سر بازویی

بازو زند اعلایی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: جلو بازو

نام انگلیسی حرکت: SEATED BALL CONCENTRATION DUMBLLE CURL

مکانیسم حرکت: ایزوله

پشت یک توپ بشینین، زانوها رو روی زمین ، شکم و بازو رو روی توپ قرار بدین، و دمبل  رو در دست بگیرین، سپس، با انقباض عضله جلو بازو ، دمبل رو به سمت بالا بیارین تا به شانه نزدیک بشن و مجدد  به نقطه شروع برگردونین.

هنگام  بالا آوردن دمبل، بازو شما باید ثابت و چسبیده به میز باشه و تنها آرنج و ساعد شما حرکت کنه.

در هنگام بالا اوردن دمبل نفس خود رو خارج کنین  و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .