ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکمی( بخش تحتانی)

سوئز خاصره

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شکم

نام انگلیسی حرکت: REVERSE CRUNCH WITH FITBALL

مکانیسم حرکت: ایزوله

روی زمین دراز بکشین ، پاها رو با زاویه 90 درجه خم کنین ومطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین.

زمانی که پا رو بالا میارین نفس بگیرین و زمانی که پارو پایین میارین نفس رو خارج کنین.

 

 

 

× خرید پکیج ویدیویی