ویدئو

عضلات هدف

سینه

سه سر بازویی

دلتوئید قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه و پشت بازو

نام انگلیسی حرکت: PUSH UP ON BOSU

مکانیسم حرکت: کامپاند

کف دست ها رو روی بوسوبال و پنجه پاها رو روی زمین بگذارین و با انقباض عضلات شکم سعی کنین تمام بدن رو در یک راستا به پایین ببرین و حرکت شنا رو انجام بدین.

حین اجرای حرکت با انقباض عضلات شکم و کمر تعادل رو حفظ کنین.

در هنگام بالا رفتن ، نفس رو خارج کنین و هنگام پایین رفتن ، نفس بگیرین.

× خرید پکیج ویدیویی