ویدئو

عضلات هدف

باز کننده های مچ دستی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: بازکننده های مچ دست

نام انگلیسی حرکت: Pronated Wrist Curl

مکانیسم حرکت: ایزوله

روی نیمکت بشینین و میله هالتر را به صورتی بگیرید که کف دست ها رو به زمین باشه.

ساعدها را وری پا بگذاریند به طوری که مچ آزاد باشد.

آروم حرکت رو انجام بدین و از وزنه سنگین استفاده نکنید.

× خرید پکیج ویدیویی