ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکمی( بخش فوقانی)

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شکم

نام انگلیسی حرکت: plate straight arm crunch

 مکانیسم حرکت: کامپاند

روی زمین دراز بکشین ،  پاها رو خم کنین و روی زمین بگذارین، صفحه رو بالای سینه خود نگه دارین ، سپس، با دستان صاف ، اندکی به سمت بالا حرکت کنین و کرانچ رو انجام بدین.

دقت کنین در تمام طول اجرای حرکت، دست ها کاملا صاف باشن و به گردن فشار نیارین.

هنگام دراز کشیدن  نفس بگیرین و هنگام اجرای کرانچ  نفس رو خارج کنین.