ویدئو

عضلات هدف

سینه( بخش میانی)

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه

نام انگلیسی حرکت: PECTORAL MACHINE

مکانیسم حرکت: ایزوله

روی صندلی دستگاه بشینین،  دستگیره های دستگاه رو با ساعد کنار بدن نگه دارین و با انقباض عضلات سینه ، دستگیره ها رو جلوی سینه جمع کنین  و سپس دست ها رو به ارامی باز کرده و به نقطه شروع برگردونین.

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج ها رو خم کنین.

در هنگام جمع کردن دستگیره ها ، نفس رو خارج کنین و هنگام باز کردن دست ها ، نفس بگیرین .

 

× خرید پکیج ویدیویی