ویدئو

عضلات هدف

همسترینگ

سرینی بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پشت ران و باسن

نام انگلیسی حرکت: ONE STIFF-LEG BURBLE DEADLIFT

مکانیسم حرکت: ایزوله

دست هارو اندازه عرض شانه بازکنین و مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین. در حین اجرای حرکت باسن رو زیاد به سمت عقب ندین.

در زمان اجرای حرکت ، قوز نکنین و کمر باید بصورت مستقیم و صاف باشه.

در هنگام لیفت کردن نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرین .