ویدئو

عضلات هدف

سرینی میانی

سرینی بزرگ

کشنده پهن نیام

توضیحات حرکت

عضلات هدف: دورکننده های ران

نام انگلیسی حرکت: Machine seated hip abduction

مکانسیم حرکت: ایزوله

روی صندلی دستگاه بشینین، با دستان خود دستگیره های کنار رو بگیرین و پاها رو مطابق با ویدیو حرکت بدین و دوباره به حالت اول برگردونین.

دقت کنین که در تمام زمان اجرا، بالا تنه باید ثابت باشه.

هنگام کشیدن پا به بیرون  نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت پا نفس بگیرین.