ویدئو

عضلات هدف

سرینی میانی

سرینی کوچک

کشنده پهن نیام

توضیحات حرکت

عضلات هدف: بازکننده های ران

نام انگلیسی حرکت: Low Cable Crossover Sitting Leg Abduction

مکانیسم حرکت: ایزوله

روی نیمکت بنشینین و بدن رو کمی به جلو خم کنین و با گرفتن لبه نیمکت بدن رو ثابت کنین و حرکت رو اجرا کنین.

دقت کنین که در تمام اجرا،  زانو و بالاتنه کمی خم باشه.

هنگام بازکردن پاها نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت پا نفس بگیرین.

 

× خرید پکیج ویدیویی