ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

پشتی بزرگ

دلتوئید خلفی

ذوزنقه میانی و تحتانی

گرد بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: زیر بغل 

نام دیگر حرکت: زیر بغل کتل بل

نام انگلیسی حرکت: kettlebell row

مکانیسم حرکت: کامپاند

پاها رو عرض شانه باز و زانو ها رو اندکی خم کنین ، باسن رو به عقب بدین و کمر رو به جلو خم کنین وکتل بل ها رو طوری بگیرین که کف دست ها به سمت هم باشن ، سپس، مچ دست رو به بیرون بچرخونین،  آرنج رو خم کنین و کتل بل ها رو به بالا بکشین و مجدد به حالت اول برگردین.

دقت کنین که در زمان بالا کشیدن کتل بل ، بازو ها به بدن چسبیده باشن و کمر صاف باشه.

هنگام پایین بردن کتل بل، نفس بگیرین و هنگام بالا بردن کتل بل  نفس رو خارج کنین .