ویدئو

عضلات هدف

دلتوئید

سینه

پشت بازو

توضیحات حرکت

نام دیگر حرکت : شنا هندو

نام انگلیسی حرکت : Hindu push up

نحوه انجام حرکت شنا هندی

1. برای انجام این حرکت پاهارو بیشتر از عرض شانه باز کنید و باسن رو بالا داده و پوزیشن V بگیرید.

2. سپس کل بدن رو به سمت پایین ببرید و حرکت شنارو تا جایی انجام بدید که کل بدن نزدیک به زمین شود.

3. هنگام پایین آمدن نفس را خارج کنید و هنگام بالا رفتن نفس بگیرید.