ویدئو

عضلات هدف

مورب داخلی شکمی

مورب خارجی شکمی

دلتوئید

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پهلو و شانه

نام انگلیسی حرکت: Half Kneeling db Woodchop

دمبل مناسب برای خود انتخاب کنین، پای جلو رو با زاویه 90 درجه و پای پشت رو با زانو روی زمین بگذارین، سپس، با چرخش سرشانه و کمردمبل به بالا و سمت مخالف بکشین. پس از اتمام تکرار ، حرکت رو برای سمت مخالف انجام بدین.

هنگام پایین اوردن دمبل نفس بگیرین و هنگام بالا بردن دمبل نفس رو خارج کنین.