ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

سینه ای

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه

نام انگلیسی حرکت: dumbbell fly

مکانیسم حرکت: ایزوله

دمبل با وزن مناسب انتخاب کرده و برای شروع حرکت ، روی میز پرس سینه دراز بکشین . دمبل ها رو بصورت موازی با یکدیگر بگیرین و با انقباض عضلات سینه ، حرکت رو انجام بدین سپس دست ها رو به ارامی باز کرده و به نقطه شروع برگردونین.

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج ها رو خم کنین.

در هنگام جمع کردن دمبل ، نفس ر, خارج کنین و هنگام باز کردن دست ها ، نفس بگیرین .

 

 

 

 

 

× خرید پکیج ویدیویی