ویدئو

عضلات هدف

دوسر بازو

بازویی قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: بازو

نام انگلیسی حرکت: Dumbbell Alternating Incline Bicep Curls

مکانیسم: ایزوله

برای شروع حرکت ، یک جفت دمبل بردارین و روی میز بالا سینه دراز بکشین. سپس بصورت تناوبی حرکت جلو بازو رو انجام بدین.

در هنگام حرکت ، استخوان بازو باید عمود بر زمین باشه و نباید کنار بدن قرار بگیره ، همچنین مفصل آرنج در یک نقطه باید ثابت بمونه.

در هنگام بالا اوردن دمبل نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید .