ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکمی( بخش تحتانی)

 

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شکم

نام انگلیسی حرکت: DECLINE REVERSE CRUNCH

مکانیسم حرکت: ایزوله

روی نیمکت دراز بکشین ، با دست ها از پشت سر نیمکت رو بگیرین،  پاها رو اندکی خم کنین و از پایین به بالا بیارین .

دقت کنین که پاها  رو خیلی پایین نبرین و شکم رو منقبض نگه دارین.

زمانی که پا رو بالا میارین نفس بگیرین و زمانی که پارو پایین میارین نفس رو خارج کنین.