ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکمی( بخش فوقانی)

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شکم

نام انگلیسی حرکت: DECLINE CRUNCH

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی نیمکت دراز بکشین ، دستها رو پشت سر بگذارین و حرکت رو اجرا کنین.

دقت کنین در طول حرکت، باسن از نیمکت جدا نشه و حرکت رو با حفظ راستای صاف کمر و گردن اجرا کنین .

زمانی که روی نیمکت میخوابین نفس بگیرین و زمانی که بالا میاین  نفس رو خارج کنین.