ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

بازویی قدامی

دوسر بازویی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: جلو بازو

نام انگلیسی حرکت: Cross-Body Dumbbell Hammer Curl 

مکانیسم حرکت: ایزوله

دمبل رو به صورت چکشی در دست بگیرین و حرکت جلو بازو رو به صورت مورب برای هر طرف انجام بدین.

در زمان اجرای حرکت ، شکم را منقبض کنین ،راستای طبیعی بدن کاملا حفظ بشه ، حرکت با تمرکز انجام بشه و از کمر برای کمک به پرتاب وزنه ها استفاده نشه .

در هنگام بلند کردن دمبل نفس رو خارج کنین و هنگام باز کردن دست و پایین اوردن دمبل ، نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی