ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

دلتوئید قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف:

نام انگلیسی حرکت: Combo Shoulder Raise 

مکانیسم حرکت: ایزوله

دمبل هارو به صورت چکشی مطابق با ویدیو در دست بگیرین و هر دو دست رو همزمان بالا ببرین، تکرارهارو کامل کنین و بعد جایگاه دست هارو جا به جا کنین.

در زمان اجرای حرکت ، شکم را منقبض کنین و کمر و سینه رو در یک خط مستقیم حفظ کنین ، به نحوه گرفتن دمبل ها دقت کنین.

در هنگام بالا بردن دست ها نفس رو خارج کنین و هنگام پایین اوردن ، نفس بگیرین .

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.