ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

سینه

پشت بازو

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه و پشت بازو

نام انگلیسی حرکت: Close-Grip Medicine Ball Pushup

مکانیسم حرکت: کامپاند

در حالت شنا قرار بگیرین طوریکه دستاتون روی مدیسین بال و نزدیک هم باشه تا جایی پایین برین که سینه با توپ مماس بشه و بالا بیاین.

در زمان اجرای حرکت ، شکم را منقبض کنین، تنه و پاها در یک راستا باشن و دست هارو تا حد ممکن بهم نزدیک کنین

در هنگام پایین رفتن نفس بگیرین هنگام بالا اومدن  نفس رو خارج کنین .

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.