ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

پشتی بزرگ 

گرد بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پشت

نام انگلیسی حرکت: Close-Grip Lat Pulldown 

مکانیسم حرکت: کامپاند

نام دیگر حرکت: زیربغل سیمکش دست معکوس و جمع

دستیگره دستگاه لت رو کمتر از عرض شانه بصورتی بگیرین که کف دستها روبه روی صورت باشه. سپس حرکت رو اجرا کنین.

در زمان اجرای حرکت ، کمر رو تاب ندین.

در هنگام پایین آوردن میله نفس رو خارج کنین و هنگام بالا بردن  نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی