ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

پشتی بزرگ

گرد بزرگ

جلوبازو

توضیحات حرکت

 

عضلات هدف: پشت

نام انگلیسی حرکت: Close-Grip Chinup 

مکانیسم حرکت: کامپاند

میله رو طوری بگیرین که کف دست ها به سمت خودتون باشه و فاصله دست ها کمتر از عرض شانه باشه. تا حدی بالا برین که چانه بالاتر از میله قرار بگیره.

در زمان اجرای حرکت ، شکم را منقبض کنین و کمر رو در یک خط مستقیم حفظ کنین ، به موقعیت شانه و گوش ها توجه کنین.

در هنگام کشیدن بدن به سمت بالا نفس رو خارج کنین و هنگام پایین اومدن  نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی