ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: Cable Single Arm Front Raise

مکانیسم حرکت: ایزوله

سیمکش بایستین ، با یک دست دستگیره ی دستگاه رو بگیرین بطوریکه کف دست رو به زمین باشه و دست آزاد رو روی کمر بگذارین ،سپس، بمطابق با تصویر دست رو از جلو به بالا ببرین ، پس از اتمام تعداد مورد نظر همین مراحل رو برای دست مخالف تکرار کنین.

دستگیره رو تا جای بالا بیاورین که عضلات شانه و دست ها در یک خط مستقیم قرار بگیرن.

در هنگام بالا بردن دست، نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت حرکت ، نفس بگیرین.

× پکیج طلایی محمد زمانی فیت متشکل از سه برنامه تمرینی، اصلاحی و غذایی است که به افراد زیادی برای رسیدن به تناسب اندام کمک کرده است.