ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: cable front raise

مکانیسم حرکت: ایزوله

پشت به دستگاه بیایستین، میله سیمکش رو از بین پاهای خود رد کنین،  سپس ،  با انقباض عضلات سرشانه ، دست ها  رو تا سرشانه بالا ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردونین.

سیمکش رو تا جای بالا بکشین که عضلات شانه و دست ها در یک خط مستقیم قرار بگیرین

در هنگام بالا بردن دستها، نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت حرکت ، نفس بگیرین

× خرید پکیج ویدیویی